U largua nga puna për shkak të “shamisë” Ish-policja kosovare – më janë shkelur të drejtat

U largua nga puna për shkak të “shamisë” Ish-policja kosovare – më janë shkelur të drejtat

Meshkujt dhe grup-mosha e re janë më të prekur ndaj Covdi -19/ Studimet: Kjo ndodh për shkak të stilit të jetesës dhe faktorëve biologjikë……….
Matura Shtetërore, 560 policë në 206 shkolla të mesme…
Racizëm i pushtetit në mes të Tiranës/ 70-vjeçarja rome dhunohet dhe nuk mbrohet nga policia

Prishtinë  Ka nisur gjykimi lidhje me rastin e Indira Mujaj e cila po kërkon nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, anullimin e vendimit Këshillit Pavarur Mbikëqyrës për Shërbyes Civil Kosovës (KPMSHCK) dhe kthimin vendin e saj punës, pas largimit mënyrë kundërligjshme. Mujajt i ishte shqiptuar masë disiplinore, ndërprerja e marrëdhënies së punës, pasi kjo e fundit ishte paraqitur vendin e saj punës me shami kokë, raportonBetimi për Drejtësi”.

1D69F390 3342 4DBC B16B BD8118646E6C

Indira Mujaj, ish-policja kosovare

Përfaqësuesi i paditëses, avokati Muhamet Mujaj deklaroi se paditësja kishte njoftuar zingjirin e saj komandues se do vendosë mbulesën dhe nuk ka parë ndonjë pengesë pas shumë konsultave me legjislacionin.

83433088 B397 40CD A3B2 03B07AB7FA65

Paditësja paraprakisht ishte konsultuar me legjislacionin dhe me jetën reale, duke parë me shami punohet edhe Kuvendet e Kosovës, profesoreshë, mësuese, mjeke, infermiere por edhe në institucione  tjera. gjitha aktet administrative të konstatuara si nga shkalla e parë si nga shkalla e dytë përbëjnë shkelje ligje materiale dhe nuk janë nxjerr në pajtim me LPK i cili parasheh ligjshmërinë dhe mosdiskriminimin”, bën me dije avokati.

Sipas avokatit këto akte administrative janë në kundërshtim me një mori ligjesh, duke filluar nga Ligji për mos diskriminim, ligji për liritë fetare, rregulloren e Qeverisë, e pas edhe vet Kushtetutën e cila garanton liritë dhe drejtatnjeriut, e sidomos liritë e besimit dhe gjitha konventat ndërkombëtare cilat ka bëjnë me lirinë e besimit e legjislacionin tonë janë drejtpërdrejtë implementuara kanë përparësi.

Kërkojmë nga kjo gjykatë zbatoj parimin e ligjshmërisë dhe vendos pajtim me Kushtetutën dhe ligjet garantojnë liritë dhe drejtat e njeriut”, tha avokati.

Avokatja Nora Hyseinovic Veliu shkruan se shteti nuk guxon t’ia kufizojë asnjë qytetareje lirinë për manifestimin e Fesë, kur një kufizim i tillë nuk është i parashikuar me ligj, kjo sipas Kushtetutës përkatësisht nenit 38.4.

9959917B F7D2 4D1B A17B DBA4670C1ADA

Nora Huseinovic Veliu, avokate

Rikujtojmë se Ligji 03/L-149 për Shërbimin Civil nuk e përmban asnjë dispozitë vetme për ndalimin e mbulesës (shamisë kokës), si formë veshjes të shërbyesve civil. Rregullorja është akt nënligjorë! Rregullorja nuk është LIGJ!

Prandaj, çështja “Indira k. KPMShCKshpërfaq arbitraritetin e ekzekutivit ushtrimin e pushtetit shtetëror. Pushteti ekzekutiv këtë çeshtje, ka arritur të kufizojë Lirinë e Indirës për manifestimin e fesë, ekskluzivisht duke u bazuar dispozitën e një akti nënligjor dhe jo LIGJ.”

Presim Gjykata Themelore Prishtinë, tani kurpër herë dytë po e trajton rastin e njejtë, marrëvendim MERITOR lidhur me kërkesën e Indirës. Kthimi i sërishëm i lëndës Indirës rivendosje tekorgani administrativ, do ishte i padrejtë dhe i papranueshëm. Vendimet jomeritore gjykatave me të cilat ato e kthejnë rivendosje çeshtjen tek organi administrativ e kanë shëndërruar procedurën e konfliktit administrativ një mjet joefektiv juridik, në aspektin e mbrojtjes drejtave dhe lirive kushtetuese.

Pluralizmi dhe diversiteti fetar, etnik, kulturor dhe gjuhëve nuk janë kërcënim por burim pasurimi dhe vlera  shoqërisë demokratike.“ shkruan avokatja rrjetin e saj social “Facebook” për rastin fjalë.

Diskriminimi fetar Kosovë vazhdon mbetet i përmasave shqetësuese, sidomos kur është fjala për femrat. Edhe shkurt vitit 2019 Kosovare Ramadani, 24-vjeçarja nga Shtimja, aplikoi për t’u bërë pjesë e FSK- dhe pasi ajo kaloi testin fizik dhe të inteligjencës,  intervistën para panelit u vendos moslejimi për shkak mbulesës.

intervistë është cekur çështja e mbulesës në fillim  testimit. është bërë e ditur se mbulesa do të jetë shkaku kryesor për mospranim, ku dhe pala intervistueee ka kërkuar nëse pranoj bëj një marrëveshje me ta, rast pranimit ta heq mbulesën. Unë nuk kam pranuar heq, mbulesën, por kam pranuar se të gjitha kodet do t’i pranoj”- rrëfeu në atë kohë Ramadani. 

Rezultatet e intervistës ishin publikuar pak ditë më vonë. Ajo kishte kaluar testim fizik 90 përqind, por intervistë ishte vlerësuar me zero pikë për shkak se nuk vlersohet talenti por diskriminohet për shkak të mbajtjes së shamisë. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0