Shfrytëzimi seksual në internet i fëmijëve në Shqipëri ka përmasa serioze, por mbetet pa u ndjekur

Shfrytëzimi seksual në internet i fëmijëve në Shqipëri ka përmasa serioze, por mbetet pa u ndjekur

Bashkia Tiranë pushon nga puna anëtarin e komunitetit egjiptian /Proçesi i paligjshëm dhe diskriminues
Përroi i mbushur me aluvione përmbyt 15 familje rome në Gramsh
“Ktheni abonetë”/ Qytetarët protestojnë para Bashkisë Tiranë, 4 ditë pas dorëzimit të peticionit

Raporti i Unicef, ‘Raste të Humbura’ nxori në pah seriozitetin e problemit të abuzimit dhe shfrytëzimit seksual në internet të fëmijëve në Shqipëri, duke shqyrtuar çështjet e referuara nga Policia e Shtetit (PSH), si dhe nga burime të tjera të inteligjencës.

Vlerësimi hodhi dritë mbi hendekun marramendës midis vëllimit të referimeve të materialeve të mundshme të abuzimit të fëmijëve që agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit u dërgojnë homologëve shqiptarë, duke llogaritur diku nga 5,000 deri në 15,000 në vit dhe numrit të rasteve të hetuara në vend; 3 deri në 4 raste në 3 vjet.

Raporti nënvizon pengesat kryesore procedurale dhe normative, gjë që çon mesatarisht në 9 muaj e më shumë që procesi hetimor të fillojë dhe të arrijë në gjykatë.

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë operon një sektor për Hetimin e Krimeve Kompjuterike (Njësia e Krimit Kibernetik), i cili është përgjegjës për hetimin e të gjitha krimeve që lidhen me kompjuterët dhe internetin, përfshirë abuzimin seksual të fëmijëve dhe shfrytëzimin në internet.

Që nga Nëntori 2019, Njësia e Krimit Kibernetik përbëhet nga një shef sektori dhe shtatë anëtarë të stafit. Për më tepër, ka dy specialistë të trajnuar dhe të përqendruar në çështjet e krimit kibernetik në Drejtorinë e Policisë së Tiranës.  Me përjashtim të Tiranës, drejtoritë e tjera të policisë së rrethit nuk kanë një staf të tillë të specializuar.

Gjithashtu nuk ka asnjë dispozitë në legjislacionin aktual shqiptar që lejojnë oficerët e policisë të fillojnë hetimet për një të dyshuar për krime kinerbetike ndaj fëmijëve, pa lejen e prokurorit.

Hapat e zhvillimit të proçesit hetimor janë shumë të ngadalta dhe duhet koha e nevojshme derisa çështja të kalohet në Gjykatë. Oficerët e njësisë së krimit Kinerbetik veprojnë si oficerë të policisë gjyqësore në emër të Prokurorisë.

Organizata jo-qeveritare italiane Meter Onlus, e cila punon për të luftuar kundër pedofilisë në Itali dhe jashtë saj, të theksuara në vitin e tyre vjetor 2018 në internet raportoni se domain-i  shqiptar.al është i treti më i larti në Evropë për përmbajtje të imazheve të turpshme të fëmijëve dhe e teta më e larta në botë.

Të dhënat e dorës së parë të marra për qëllimet e këtij raporti nga sistemi CPS11 tregojnë se mesatarisht, 200 përdorues në Shqipëri përdorin dhe ndajnë material  të abuzimit seksual

Bazuar në informacionin e marrë, vlerësimi zbuloi se Krimi Kibernetik, njësia në ASP po merr diku midis 5,000 dhe 20,000 referime në vit

Panorama që paraqitet në këtë raport  është e zymtë, pasi është e qartë se deri më tani në Shqipëri, pothuajse të gjitha rastet e abuzimit seksual të fëmijëve në internet po mbeten pa u ndjekur. Ata nuk po hetohen dhe asnjë veprim nuk merret nga personat dhe institucionet përgjegjëse për të identifikuar shkelësit dhe për të identifikuar fëmijët të cilët ende mund të shpëtohen nga pedofilët.

“Të dhënat zyrtare vjetore të Ministrisë së Brendshme tregojnë se nga viti 2016 deri në fund të 2018, vetëm dymbëdhjetë raste u hetuan dhe vetëm një rast u zbulua. Ndërsa të dhënat e përftuara nga sistemi ICAÇOPS theksojnë se gjatë periudhës 17-22 qershor 2019, 10 përdorues në shqipëri kanë kanë aksesuar 20.731 materiale të abuzimit”, shkruhet  në gjetjet e raportit.

Avantazhi i Shqipërisë në këtë fushë është se mund të ndjekë hapat e vendeve të tjera që kanë përvojë në këto çështje më parë dhe të cilët kanë zhvilluar sisteme efektive për hetime të çështjeve, ekzaminimi mjekoligjor dhe ndjekja penale. Gjetjet e studimit ‘Raste të Humbura’ duhet të shërbejnë si pikënisje për veprime dhe masa konkrete që duhen të sigurojnë mbrojtje për fëmijët që vuajnë nga abuzimi dhe shfrytëzimi seksual.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0