Shëndetësia, shqiptarët paguajnë më shumë nga xhepi për t’u kuruar

Shëndetësia, shqiptarët paguajnë më shumë nga xhepi për t’u kuruar

Nis zbatimi i praktikës së dyfishtë, VKM i hap rrugë privatizimit të spitaleve “falas”
Shëndetësia, shqiptarët paguajnë më shumë nga xhepi për t’u kuruar
‘Korsi preferenciale’ drejt shërbimit spitalor

Të dhënat më të fundit zyrtare nga Banka Botërore, të cilat i përkasin vitit 2015, tregojnë se rreth 57 për qind e shpenzimeve shëndetësore në Shqipëri paguhen drejtpërdrejt nga xhepi i familjeve, ndërsa buxheti i shtetit mbulon vetëm 43 për qind.

Kjo e bën Shqipërinë vendin me pagesat më të larta nga xhepi për shërbimet shëndetësore në të gjithë Ballkanin, me diferencë të theksuar me vendet e tjera. Në Serbi, pesha e shpenzimeve që familjet bëjnë nga xhepi i tyre për kurim është 40 për qind, ndërsa në Maqedoni, Bosnje-Hercegovinë dhe Mal të Zi, shifra është më e ulët sesa 35 për qind.

Qeveria shqiptare shpenzon mesatarisht 45 miliardë lekë në vit për sistemin shëndetësor, ose 2.9 për qind e prodhimit kombëtar. Kjo bën familjet të financojnë nga xhepi i tyre plot 60 miliardë lekë të tjera, ose rreth 480 milionë euro në vit.

Këto janë pagesa që mbulojnë të gjitha shpenzimet shëndetësore, përfshirë ndërhyrjet e kushtueshme, vizitat apo dhe blerjen e barnave. Inovacionet në shëndetësi, por edhe rritja e sëmundshmërisë bën që shpenzimet totale të popullsisë për kurim të vijnë në rritje, nga viti në vit.

Por, pamundësia e buxhetit për të financuar këtë rritje të kostove, bën që barra t’u kalojë drejtpërdrejt familjeve. Viti 2015 ishte viti i parë kur hynë në fuqi koncesionet për disa shërbime shëndetësore, të cilat edhe pse kryhen nga kompani private, paguhen nga buxheti i shtetit.

Por, ofrimi i këtyre shërbimeve përmes koncesioneve nuk e ka ulur barrën e shpenzimeve që familjet bëjnë për kurim. Përkundrazi e ka rritur atë. Sipas Bankës Botërore, krahasuar me vitin 2014, pesha e shpenzimeve nga xhepi për kurim u rrit me 1 për qind, nga 56 për qind që ishte, në 57 për qind.

COMMENTS

WORDPRESS: 0