Rusia Legjislacion të ri për punën online – Shqipëria renditet si vend me shkelje të rregullta të të drejtave të punëtorëve

Rusia Legjislacion të ri për punën online – Shqipëria renditet si vend me shkelje të rregullta të të drejtave të punëtorëve

TMERR NGA ZJARRET NË GREQI, DYSHOHET SE MES VIKTIMAVE KA DHE SHQIPTARË
“Ndaloni epidemitë e vdekjeve të panevojshme”- Urrejtja ndaj komuniteteve kontribuon në rritjen e numrit të vetëvrasjeve të romëve
Bill Gates ka investuar miliona në këto Startup-e të Silicon Valley gjatë dekadës së fundit.

Masat shtrënguese për luftimin e përhapjes së Covid-19 i përkeqësuan të drejtat e punëtorëve në të gjithë botën. Një pjesë e kompanive u detyruan që ta vazhdojnë punën e tyre në distancë, online që nënkupton një mënyrë tjetër të të punuarit, por asgje nuk ndryshoi në kodin e punës për ta bërë më të lehtë punën e tyre.

Parlamenti i Federatës Ruse miratoi Legjislacionin e ri, i cili do të ofrojë disa përfitime për punëtorët duke përforcuar dialogun shoqëror dhe marrëveshjet kolektive. Ligji i ri do të hyjë në fuqi në 1 Janar 2021. Ligji i ri  u miratua pas një serie diskutimesh trepalëshe të iniciuara nga sindikatat do të hyjë në fuqi në 1 janar 2021 dhe përfshin disa përfitime për punëtorët:

Nuk do të jetë më e mundur të zgjidhet një kontratë pune drejtpërdrejt në bazë të vetë kontratës. Tani, një kontratë pune gjatë punës online mund të zgjidhet vetëm për arsyet e përgjithshme të përcaktuara në Kodin e Punës.

Kushtet e punës online do të rregullohen jo vetëm me një kontratë pune, por edhe me marrëveshje kolektive.

Nga punonjësit mund të kërkohet që të përgatisin raporte, t’u përgjigjen letrave të punëdhënësit dhe të zhvillojnë biseda telefonike me ta gjatë orarit të punës.

Punëdhënësi duhet të sigurojë pajisje, softuer, pajisje kompjuterike, sisteme të sigurisë së informacionit dhe mjete të tjera për të punësuarin gjatë punës online. Kur një punonjës përdor pajisjet e tij, punëdhënësi duhet të kompensojë shpenzimet përkatëse.

Me iniciativën e sindikatave të Federatës Ruse filluan diskutimet mbi ndryshimet në Kodin e Punës në lidhje me rregullimin e punës nga shtëpia.

Në shqipëri sindikatat për mbrojtjen e punëtorëve nuk kanë luajtur një rol të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe. Madje angazhimet sindikale kanë pasoja për punëtorët deri në humbjen e vendit të punës. Kujtojmë rastin e 4 minatorëve të bulqizës të cilët humbën punën e tyre për shkak të angazhimit sindikal në sindikatën e Minatorëve të  Bashkuar të Bulqizës. (Për më shumë informacion kliko këtu)

Ndërsa rasti i fundit ishte pushimi nga puna i znj Barbara Meçaj nga kompania Teleperformancë pasi kjo e fundit denoncoi kërkesën për vendosjen e kamerave në ambientet e shtëpisë.

Me datë 22.12.2020, kompania Teleperformance i ka dhënë njoftimin me shkrim znj. Meçaj për zgjidhjen e kontratës së punës. Procedurat e largimit kompania i ka nisur një javë pasi znj. Meçaj ka denoncuar publikisht nga faqja e Sindikatës Solidariteti padrejtësinë që po u bëhej punëtorëve me vendosjen e kamerave në ambientet private të shtëpisë.

Ndërsa INDEKSI I T DREJTAVE GLOBALE (ITUC) bën një vlerësim për vendet më të këqija në botë për punëtorët. Shqipëria renditet në nivelin e tretë si një ndër vendet me shkelje të  rregullta të të drejtave të punëtorëve.

Prishja e kontratës sociale është e ekspozuar në Indeksin e të Drejtave Globale ITUC 2020 me shkeljet e të drejtave të punëtorëve në një lartësi prej shtatë vjetësh.

Sipas ITUC trendet nga qeveritë dhe punëdhënësit për të kufizuar të drejtat e punëtorëve përmes shkeljeve të negociatave kolektive dhe e drejta për grevë, dhe përjashtimi i punëtorëve nga sindikatat, janë përkeqësuar në vitin 2020 nga një rritje në numrin e vendeve që pengojnë regjistrimin e sindikatave duke mohuar përfaqësuesit dhe të drejtat e punëtorëve.

Një rritje në numrin e vendeve që mohojnë ose kufizojnë lirinë e fjalës tregon brishtësinë e demokracive ndërsa numri I vendet që kufizojnë aksesin në drejtësi kanë mbetur në mënyrë të papranueshme të larta në nivelet e vitit të kaluar. Një trend i ri i identifikuar në vitin 2020 tregon një numër skandalesh mbi mbikëqyrjen e qeverisë të udhëheqësve të sindikatave, në një përpjekje për të futur frikën dhe për të bërë presion mbi sindikatat e pavarura dhe anëtarët e tyre.

Këto kërcënime ndaj punëtorëve, ekonomive tona dhe demokracisë ishin endemike në vendet e punës dhe vendet para se pandemia Covid-19 të prishte jetën dhe jetesën. Në shumë vende, shtypja ekzistuese e sindikatave dhe refuzimi i qeverive për të respektuar të drejtat dhe për t’u përfshirë në dialog social i ka ekspozuar punëtorët ndaj sëmundjes dhe vdekjes dhe i ka lënë vendet të paafta për të luftuar pandeminë në mënyrë efektive.

Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut është rajoni më i keq në botë për njerëzit që punojnë për shtatë vjet që vrapojnë me pasigurinë dhe konfliktin e vazhdueshëm në Palestinë, Siri, Jemen dhe Libi, së bashku me rajonin më regresiv për përfaqësimin e punëtorëve dhe të drejtat e sindikatës.(shih foton nr 1)

Vlerësimin më te mirë pra për shkelje sporadike të të drejtave të njeriut, identifikohet në vendet europiane.(shih foton nr. 2) Ndërsa njëjtë si Shqipëria vlerësohen Bullgaria, Georgia, Hungaria, Liberia, UK…etj.(shih foton nr.3)

Indeksi Global i të Drejtave ka ndjekur elementët kryesorë të demokracisë në vendin e punës për shtatë vjet, duke përfshirë të drejtën për të formuar dhe bashkuar një sindikatë, të drejtën për negociata kolektive dhe të drejtën për grevë, si dhe të drejtën për fjalën e lirë dhe mbledhjen, e cila simbolizon një demokraci e shëndetshme.

Numri i vendeve që kufizuan lirinë e fjalës dhe mbledhjes ka parë rritjen më të lartë në vitin 2020. Kufizimet në të drejtën e grevës kanë pa rritjen më të madhe në shtatë vjet, e ndjekur nga e drejta për negociata kolektive dhe e drejta për të krijuar dhe bashkuar një sindikatë.

foto 1

foto nr. 1,  vende pa asnjë garanci e të drejtave për shkak të prishjes së shtetit ligjor

nr2

foto nr. 2, vendet me vlerësimin më të mirë, me shkelje sporadike të të drejtave 

nr.3

foto nr. 3, vendet me shkelje të rregullta të të drejtave të punëtorëve, bën pjesë edhe Shqipëria

COMMENTS

WORDPRESS: 0