Qasja në arsim e fëmijëve të minoritetit rom dhe egjiptian – Ndani përvojën tuaj…

Braktisja e arsimit parauniversitar – Numrin më të madh nxënësit e komunitetit rom dhe egjiptian
Dëshirat e saj kanë ecur më shpejt se rrotat lëvizëse duke mos u ndier asnjëherë ndryshe nga të tjerët.
Raporti OECD dhe UNICEF/ Mësuesit shqiptarë, të papërgatitur, por të gatshëm për të dhënë mësim

COMMENTS

WORDPRESS: 0