PYETËSOR/Regjistrimi në gjendjen civile i komunitetit rom dhe egjiptian

PYETËSOR/Regjistrimi në gjendjen civile i komunitetit rom dhe egjiptian

Aksesi në e-elbania dhe pamundësia financiare detyron romët të braktisin arsimin
e-Albania/Probleme me regjistrimin e vaksinave
Investigim/mungesa e një adrese si pengesë për regjistrimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë

Një problem që haset shpesh në punën e përditshme të organizatave që ofrojnë ndihmë ligjore falas për komunitetin rom dhe egjiptian është regjistrimi në gjendjen civile. Për t’ju ardhur në ndihmë sa më shumë personave të paregjistruar dhe për të bërë një matje të kësaj problematike, ju ftojmë të plotësoni pyetësorin dhe ta ndani atë me miqtë e të njohur që mund të kenë një problem të tillë.

Ju falenderojmë për përgjigjet! Ndajeni me dikë që mund të ketë probleme me regjistrimin në gjendjen civile.

COMMENTS

WORDPRESS: 0