Pyetësor për komunitetin rom dhe egjiptian: A jeni të kënaqur me shërbimin spitalor?

Pyetësor për komunitetin rom dhe egjiptian: A jeni të kënaqur me shërbimin spitalor?

I shpërthen granata në dorë/Humb jetën ricikluesi egjiptian nga Cërriku
Shëndetësia/ Pyetësori tregon problemet që hasin egjiptianët dhe romët
Investigim/mungesa e një adrese si pengesë për regjistrimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë

Sipas një pyetësori të zhvilluar në faqen e Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të kujdesit Shëndetësor, një prej pyetjeve lidhet me blerjen e mjeteve të nevojshme dhe barnave jashtë ambienteve të spitalit. Shumica shprehet se spitalet ishin të furnizuara dhe nuk ju është dashur të blenin produkte në farmaci private. Në këtë pyetësor duam të testojmë sa reale janë rezultatet e vëzhguara dhe si është eksperienca e komunitetit rom dhe egjiptian.

COMMENTS

WORDPRESS: 0