Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

Pyetësor mbi aksesimin e e-albania
e-Albania/Probleme me regjistrimin e vaksinave
Portali qeveritar on-line E-albania \Të varfërit nuk mund ta aksesojnë

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0