Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

e-Albania/Probleme me regjistrimin e vaksinave
Skandali me mbledhjen e të dhënave personale për qëllime elektorale/ Reagojnë Organizatat e Shoqërisë Civile
E moshuara/ Kemi aplikuar tek e-albania por nuk ka përgjigje

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0