Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

Problemet me aksesin në e-albania/ Qytetarët kërkojnë shërbime edhe fizikisht
Pensionistët/ Aksesimi e-albanias online, mision i pamundur
Skandali me mbledhjen e të dhënave personale për qëllime elektorale/ Reagojnë Organizatat e Shoqërisë Civile

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0