Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Pyetësor mbi aksesimin e e-albania

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

Portali qeveritar on-line E-albania \Të varfërit nuk mund ta aksesojnë
Aksesi në e-elbania dhe pamundësia financiare detyron romët të braktisin arsimin
Investigim/mungesa e një adrese si pengesë për regjistrimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë

Ky pyetësor ka si qëllim të mbledhë të dhëna mbi aksesimin e e-albania. Të dhënat do përdoren nga organizatat për të advokuar që personat që nuk mund të aksesojnë e-albania të marrin shërbime fizikisht pranë institucioneve. Kjo nisur dhe nga problemet që solli mos funksionimi platformës për disa ditë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0