Pasojat e pandemisë po rritin pabarazitë gjinore në punë –  Gratë po sakrifikojnë karrierën e tyre për tu kujdesur për fëmijët

Pasojat e pandemisë po rritin pabarazitë gjinore në punë – Gratë po sakrifikojnë karrierën e tyre për tu kujdesur për fëmijët

Italia e para në Europë që i kërkon punonjësve kartonin e gjelbër të vaksinës
Tre problemet kryesore gjatë zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut
Pse çmimi i energjisë elektrike në Evropë ka arritur nivele rekord?

kulmin e mbylljeve për shkak pandemisë Covid-19, 1.7 miliardë studentë u prekën nga mbylljet e shkollave. Qe nga ajokohë një pjesë janë kthyer nëpër shkolla, kurse  një pjesë  tjetërnëpërmjet modeleve hibride kërkojnë mbikëqyrje shtëpi.

Globalisht, rreth 224 milion studentë (mbi 1 10 nxënës) mbeten jashtë shkollës për shkak mbylljeve vazhdueshme.

Familjet në të gjithë botën për tu përshtatur me këto kërkesa u detyruan të marin vendime drastike dhe  ishin gratë, të cilatsakrifikuan karrierën e tyre për të kujdesur për nevojat në shtëpi. Ndër shkaqet e kësaj zgjedhjeje janë puna e paguar më pak dhepasiguria në punë..

. Sipas dhënave të  International Labour Organization nga 55 vende me ardhura larta dhe mesme, 29.4 milion gra moshës mbi 25 vjeçe  humbën punën e tyre gjatë  fundit vitit 2019 dhe përgjatë vitit 2020. Ndërsa burrat ishin pak pakrreth 29.2 milion, por meqenëse gratë ksihin shumë pak fuqipunëtore humbja proporcionale është e lartë. fund gjysmës vitit 2020, kishte 1.7 herë shumë gra sesa burrajashtë fuqisë punëtore njëjtat 55 vende. Ndërsa Amerikën Latine raporti ishte 2.1 herë shumë, një rajon i goditur rëndë nga pasojat ekonomike COVID-19. Numri i grave jashtë fuqisë punëtore këtë rajon është rritur 83 milion (nga 66 para COVID-19), krahasuar me 40 milion (nga26 para COVID-19) për burra.

Pse gratë po dalin nga fuqia punëtore?

Pjesëmarrja e fuqisë punëtore grave formohet ngapërgjegjësitë shtëpiake dhe ato përkujdesjes nga burrat. dhënat e Bashkimit Evropian tregojnë se mungesat punë ishin larta tek gratë sesa burrat gjatë valës parë, kur shkollat​​dhe qendrat e kujdesit për fëmijët u mbyllën ose kaluan distancë, online.

Shtetet e Bashkuara, ku katër herë shumë gra sesa burratbraktisën forcën e punës shtator, një katër gra humbënpunën gjatë pandemisë thanë se kjo ishte për shkak se duhej  kujdeseshin për fëmijët, dyfishi i normës midis burrave. Mbretërinë e Bashkuar, gratë kishin shumë gjasa sesa burrat thoshin se bilanci i tyre i jetës dhe jetës ishte përkeqësuar(22%, krahasuar me 16% burrave).

Për zvogëluar pasojat e punës papaguar qeveritë janëpërpjekur përmes ndihmave veçanta lidhen me kujdesin, duke zgjatur kohëzgjatjen e lejes prindërore, ose duke përmirësuar aksesin objektet e kujdesit për fëmijët përpunonjësit shëndetësorë. Për tepër, shumë vende, punëdhënësit po ofrojnë punë fleksibël edhe shtëpi pasi kanëmësuar produktiviteti është ruajtur (ose edhe ështëpërmirësuar), dhe puna nga shtëpia mund mbështesëekuilibrin midis jetës dhe punës.

Urgjenca shëndetësore COVID-19 ka përkeqësuar një krizëglobale kujdesit rrezikon zhbëjë shumë progresin e arritur uljen e pabarazive gjinore punë. Angazhimetafatgjata për shmangur tendencat aktuale duhet konsiderojnë shkallëzimin e përpjekjeve për siguruar:

Kushte mira pune për kujdesin shëndetësor dhe punëtorëte tjerë thelbësorë.

Aksesi shërbime përballueshme kujdesit për fëmijët, personat e moshuar dhe personat e sëmurë ose me aftësi kufizuara.

Dispozita përfshirëse pushimeve paguara.

Disponueshmëria e aranzhimeve familjare punës, përfshirëtelepunimin, kohën fleksibile fillimit dhe mbarimit, bankimin kohë dhe aftësinë për punuar javë kondensuara.

Krijimi i një mjedisi mbështetës dhe mundësues do lehtësojë qasjen e grave sipërmarrëse shërbimet dixhitale dhefinanciare.

Promovimi i pjesëmarrjes grave pozitat menaxheriale dheudhëheqëse.

Mjedise pune pa dhunë dhe ngacmime.

Vetëm kur kujdesi vihet qendër politikave sociale dheekonomike do jetë e mundur një e ardhme e mirë e punëspër gratë dhe burrat me përgjegjësi familjare.

COMMENTS

WORDPRESS: 0