Nxenësja e komunitetit egjiptian përzgjidhet në arenën ndërkombëtare “Olimpiadën e Gjenive” 2019 : Gjendja financiare dhe shuma e lartë vë në pikëpyetje prezencën e saj në këtë event

Të jetosh duke rregulluar këpucë…
Cërrik: Aksi, Kantjer-Rrethrrotullimi i Belshit, burim aksidenti
Mashtrimi me djathin, niseshteja rrezikon jetën e diabetikëve

Rezultate imazhesh për genius olimpiada

Është kthyer tashmë prej 9 vitesh  në traditë zhvillimi i Olimpiadës :”Genius”. E quajtur ndryshe Olimpiada e Gjenive e zhvilluar në New-York , prej fillimit të saj  ka përfshirë studentë  nga SHBA dhe  studentë që vijnë nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. Këtë vit “Genius Olimpiada 2019, midis pjesëmarresve të tjerë kanë përgjedhur Shqipërinë, të përfaqësuar nga  një nxënëse të komunitetit egjiptian. Është e para herë që një nxënëse (anëtare e komunitetit egjiptian) përzgjidhet në një arenë ndërkombëtare si kjo e” Genius Olimpiada”. E përzgjedhur në projektin “Solo Performer”,  këngëtare, ajo konkuron me këngën “Njeriu ka nevojë për natyrën”(Man needs Nature).  
Vlen të theksohet se përpos talentit dhe dëshirës  së saj për të qenë pse jo edhe fituese , gjendja financiare dhe shuma e lartë që nevojitet për të qenë prezente në këtë event vë në pikëpyetje prezencën e saj.

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-UmhHBUBHDI%26fbclid%3DIwAR1g8akaKErxyOkcUAp0lYT-xBYU571aQN6S2EPvmmzuk_9Pj1pQQyMFRSU&h=AT3A_ygI9JxANWpcxrEKcQKsAc3VROXN7C5bzyZFuqPoYsnuxq-2SLtdsCjAZiWe13y1KNiIFafj6acN9swd-lN-a7Cxk_rjjjPtv2ikAykmmrRGJjFE2sUxjqfm4xBFMUM

COMMENTS

WORDPRESS: 0