Në Tiranë qytetarët bashkohen me minatorët – Hedhin firma për krijimin e peticionit për “Statusin e Minatorit”

Në Tiranë qytetarët bashkohen me minatorët – Hedhin firma për krijimin e peticionit për “Statusin e Minatorit”

Shqiptarët e paguajnë karburantin me shtrenjtë
Studimi i fundit/Njerëzit që zgjohen herët marrin më shumë mbështetje dhe janë më të lumtur se bufat e natës
Projektligji për pakicat kombëtare.

Sindikata e Minatorëve të Bashkuar Bulqizës ishte sot edhe Tiranë për të mbledhur firmat për peticionin që kërkonmiratimin e  “Statusit Minatorit

Për të mbledhur firmat ata u vendosën në 3 pika , 9 katëshet, 21 Dhjetori dhe Kamëz ku u bashkuan qindra qytetarë dhe ishminatorë, njofton Sindakata.

Nëpërmjet këtij peticioni i kërkohet qeverisë kujtohet përStatusin e Minatorëve’,  një dokument do u jepte një ndihmëminatorëve vuajnë nga sëmundjet kronike, familjeve minatorëve humbin jetën pa dalë pension dhe atyre ndahen shpejt nga jeta për shkak sëmundjeve profesionale. Statusi po ashtu do mundësonte një trajtim mjekësor mirë për minatorët, diçka ata thonë për mediat se nuk e kanëtani.

Minatorët duhet futen 1000 metra nëntokë, për vetëm 300 euro muaj dhe gjithmonë me frikën se nga momenti moment mund mbeten papunë.

1 dhjetor, SMBB nisi peticionin  për t’i kërkuar Kuvenditmiratimin sa parë statusit minatorit, në të cilën kanëpërfshirë 4 kërkesa

1. Sigurimin e jetës për minatorët dhe garantimin e dëmshpërblimit familjarëve me 6 milionë lekë rastaksidentesh me pasojë vdekjen vendim e punës.

Gjithashtu sipas draftit, familjarët e viktimave duhet marrinnjë pension barabartë me 100% pagës dhe bursa studimiuniversitare për fëmijët. draft-propozimin e sindikatës, dëmshpërblim kërkohet edhe raste aksidentesh me pasojëpamundësinë për punë apo aksidente më lehta

2. Rritjen e pagave dhe përfitimeve tjera për minatorë, sipaspropozimit nuk duhet jetë e ulët se 235% e pagësminimale zyrtare. Me pagën aktuale minimale, minatorëtkërkojnë rreth 61 mijë lekë pagesë bazë, ndërsa kërkohetedhe pagesë për vështirësi punë si dhe përfitimi i pagës 13-të.
3. Rritjen e pensioneve për punonjësit e nëntokës 35 mijëlekë.  Gjithashtu, kërkohet ndryshimi i moshës daljes pension, duke e shkurtuar 53 vjeç për ata punojnë 11 vite apo shumë nën tokë dhe për ata kanë 10 vitepunë, 55 vjeç.
4. Garantimin e kujdesit shëndetësor për minatorët dhe ishminatorët, duke përfshirë barna 100% rimbursueshme

Birn raporton se, sipas dhënave nga Instituti i SigurimeveShoqërore janë afro 14 600 persona trajtohen me pension nëntokës dhe afro 12,200 punonjës, kontribuues skemën e pensioneve nga nëntoka. Por shumica e tyre nuk marrin ndihmën u duhet dhe një pjesë, edhe pse kanë sakrifikuar dhe kanëdalë prej nëntokës me sëmundje kronike, u duhet paguajnënga xhepi për mjekimet.

Ligji për statusin e minatorit është i domosdoshëm për minatorëtdhe gjithë ish-punonjësit e minierave. Ai parashikon trajtim posaçëm financiar, përcaktim saktë viteve punës dhekontributeve për daljen e parakohshme pension krahasimme moshën e përcaktuar për profesionet e tjera përshkak vështirësisë punë, si dhe  trajtim për invalidët gjatë punës kësaj kategorie.

COMMENTS

WORDPRESS: 0