Ndihma ekonomike/ Familje të varfëra përjashtohen pa arsye bindëse nga përfitimi saj për një afat 6 mujor

Ndihma ekonomike/ Familje të varfëra përjashtohen pa arsye bindëse nga përfitimi saj për një afat 6 mujor

Eurostat: Paga minimale në Shqipëri, më e ulëta në rajon dhe BE
Raporti nga Qendra Ekonomike-Sociale / 79 % e të rinjëve ikin nga Shqipëria; Mungesa e perspektivës dhe mundësive
Legalizimet/ 305 qytetarët e Tiranës që mund të hipotekojnë objektet
Foto ilustruese nga webi

Foto ilustruese nga webi

Disa familje nevojë po përballen me përjashtimin nga skemae përfitimit ndihmës ekonomike. Familje nga komuniteti romdhe egjiptian dhe jo vetëm kanë shprehur shqetësimin e tyrepranë organizatës Drejtësi Sociale dhe redaksisë informim.al, se muajt e fundit atyre u është komunikuar përjashtimi ngaskema pë një afat 6 mujor. Ndryshimet strukturën familjarejane bërë arsye kryesore e përjashtimit nga përfitimi ndihmësekonomike si dhe penalizimi për një afat 6 mujor.

Ishte familja e qytetarit me inicialet G. Z. nga qyteti i Fierit e cila e adresoi e para këtë problematikë, ata janë penalizuar për 6 muaj nga përfitimi ndihmës ekonomike, pasi vajza sapokishte mbushur 18-vjeç nuk ishte regjistruar tek zyra punës. herët atyre u ishte refuzuar për shkak se nuk kishin pikët e pamjaftueshme ndërkohë familja gjendet kushte varfërisë absolute. Arsyeja e penalizimit për 6-të muaj pasi vajzakishte mbushur 18-tëvjeç, gjë për cilën nuk ishin njoftuarngaadministrator i zonës.

Niveli arsimor i kësaj familjeje është shumë i ulët dhe për këtëarsye ne i’u drejtuam drejtoreshës Shërbimit  Social Shtetëror, ku një takim me zv/drejtoreshën na u komunikua se ligjiështë i barabartë për gjithë.

Familja nga Fieri nuk është e vetmja, fundmi qytetarë ngaBerati, Tirana janë përballur me njëjtin fenomen  ndërprerjes ndihmës ekonomike, menjeherë  pas përfundimit përfitimit dyfish saj, për shkak pandemisë.

Aktivista pranë Organizatës për Advokim Social na tregon se eshe famlja e kryefamiljarit B. M. nga Tirana është penalizuar sëfundmi për një afat 6-të muaj pasiqë djali i kryefamiljarit kaarritur moshën madhore.

Por ndryshe nga familja nga Fieri, 18-të vjeçari ishte regjistyruarnë zyat e punës si i papunë por në sistem nuk rezultonte.Kur ne shkuam së bashku me familjen të pyesim se si është e mundurndërprerja e ndihmës ekonomike menjëherë pasi përfundoi afatii përfitimit të saj 2- fish dyfish, na thanë se për shkka se atyrenuk u ka rezultuar në sistem aplikimi si i papunë i  18-të  vjeçari. Pra ata nuk mbajnë përgjegjësi, por ja kalojnë topin njëri-tjetrit.”shprehet ajo për informim.al.  

Ata e drejtojnë gishtin nga qeveria pasi mendojnë se dysfishimi i asistencës ishte një truk për marrë vota zgjedhjet e 2021-shit. “Si mund përjashtohem nga ndihmaekonomike dhe të penalizohem, ku familjet nuk kane shkelurasnjë arsye ligjore për tu penalizuar?”shprehet E.M aktivitstepranë organizatës Për Advokim Social.

Gjithashtu ajo tregon për një tjetër familje nga Tirana e cila ishtepërjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike, për të cilënpunonjësit social nuk kishin asnjë arsyetim. Vetëm pas këmbënguljes dhe kërkesës disa herë për një arsye, punonjësit e shërbimit social e kishin përfshirë atë fondin e 6-të përqindëshit.

Qytetarët cilët trajtohen me ndihmë ekonomike janë kushte mbijetesës. Për  ta ndihma ekonomike është i  vetmi burim i ardhurave edhe pse pamjaftueshme

Sipas vlerësimeve bëra nga një studim i Avokatit Popullitmasa e Ndihmës Ekonomike nuk është e mjaftueshme për mbuluar shpenzimet për ushqim apo aktivitet tjera zhvillimit njerëzor për individë dhe familje nevojë.

Gjithashtu kujtojmë se këto familje në nevojë kanë disapërfitime nga trajtimi me ndihmë ekonomike dhe penalizimi I tyre për një periudhë 6-të mujore u mohon atyre lehtësira sifamilje në nevojë.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0