Mjekët vazhdojnë të kërkojnë kartën e shëndetit

Mjekët vazhdojnë të kërkojnë kartën e shëndetit

Autori i “Fire and Fury” shprehet se… libri im do të rrëzoi presidencën e Trump. ‘
Sopot, shkolla, kushte aspak normale
Racakolli/ Mund të rikthehen masat shtrënguese

urgjence 933x445Çdo shërbim shëndetësor në poliklinika duhet të merret vetëm me anë të kartës së identitetit dhe pa patur nevojën e një karte shëndeti të printuar. Mjekët e familjes mund ta shikojnë statusin e çdo pacienti nëpërmjet sistemit online, por pavarësisht kësaj ata vazhdojnë stërmundojnëë pacientët duke iu kërkuar këtë dokument.

Në të gjitha poliklinat e Tiranës, mjekët nuk ofrojnë asnjë shërbim pa kartën e shëndetit, por kjo është në kundërshtim me urdhërin e ministrit.

Drejtues të Fondit i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor pranojnë se e kanë marrë këtë shqetësim nga qytetarët.

“Janë bërë të qarta te të gjithë mjekët vendimet e reja të Këshillit të Ministrave, të cilat e kanë nxjerrë përfundimisht jashtë përdorimi kartën e shëndetit. Identifikimi i personave të siguruar në skemën e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor bëhet me anë të dokumentit të identifikimit, nëpërmjet shërbimit të regjistrave elektronik ose portalit e – Albania. Mos të paraqesin asnjëherë kartën e shëndetit, edhe nëse iu kërkohet“, shpjegoi drejtori i FSDKSH, Aurel Voda.

Që prej janarit të vitit 2016, shërbimi i mjekut të famlijes është falas për të gjithë qytetarët shqiptarë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0