Migracioni është çështje e barazisë gjinore – Ligje të veçanta për gratë migrante janë domosdoshmëri

Migracioni është çështje e barazisë gjinore – Ligje të veçanta për gratë migrante janë domosdoshmëri

Perurimi i statujes se princesh Dianes, ka ribashkuar dy vellezerit,Harry dhe William.
‘E tradhtuar nga mjekët që ju besova jetën time’: Skandali i romëve të sterilizuar me forcë
Itali,  Rreth 150 romë në Napoli janë përsëri në rrezik nga dëbimi me forcë dhe të mbetën të pastrehë

Gratë migrojnë për arsye të ndryshme nga dëshira për të lënë pas  varfërinë, konfliktet dhe katastrofat që lidhet me klimën ose ikja nga pabarazitë gjinore të rrënjosura thellë, përfshirë dhunën fizike, seksuale dhe atë me bazë gjinore dhe mungesën e mundësisë për të jetuar.

Shumica e grave emigrojnë per arsye punësimi, mundësi arsimimi, dhe një jete më të mirë për veten dhe për familjarët e tjerë.

Sipas UN Women, gratë migrante përbëjnë afërsisht gjysmën e 272 milion migrantëve në botë, ato  janë agjente të ndryshimit dhe udhëheqëse që kontribuojnë në vendet e tyre të origjinës, tranzitit dhe destinacionit ekonomik dhe shoqëror në mënyra të ndryshme dhe të shumta. Sjellin talente dhe ekspertizë të larmishme dhe dërgojnë të ardhura financiare në familjet dhe komunitetet e tyre, duke lejuar ekonomitë të lulëzojnë. Në ato që quhen remitanca, ato riformojnë normat, idetë dhe sjelljet duke grumbulluar kapitalin shoqëror dhe kulturor nga vendet që ato vijnë.

Pavarësisht kontributeve të tyre të vlefshme, migrantët përballen me forma të përhapura diskriminimi që ndërpresin mirëqenien dhe sigurinë e tyre në të gjitha fazat e detyrave të tyre. Migracioni është një proces gjinor dhe ka  impakt të ndryshëm për burrat dhe gratë, është ngulitur në një ndarje seksuale të punës globalizuese në të cilën ekziston një kërkesë për gratë punëtore migrante në sektorët e shërbimit specifik, siç janë mund të jenë  shtëpiake dhe ato të kujdesit për fëmijët apo të moshuarit.

Stereotipat gjinorë kufizojnë autonominë e grave dhe aftësinë e marrjes së vendimeve për veten duke rritur vunerabilitetin e tyre ndaj shkeljes sistematike të së drejtës së tyre njerëzore.

Megjithatë, asnjë qasje e bazuar në gjini dhe as përvojat specifike në lidhje me gratë migrante zakonisht nuk përfshihen në ligjet dhe politikat e imigracionit. Mbledhja dhe analizimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë është një hap kritik në zhvillimin e politikave, programeve dhe ligjeve efektive të përgjegjshme ndaj grupeve që adresojnë migrimet, ndikimi duhet të jetë i veçantë për gratë dhe vajzat. Ta bësh këtë është domosdoshmëri e mbrojtjes të së drejtave të njeriut. 

Nëse bëhet si duhet, ai do të siguronte migrim të sigurt, parandalonte shkeljen e të drejtave të njeriut në punë  dhe do të shpëtonte jetë duke promovuar barazi më të madhe në grada dhe duke rritur mirëqenien e individëve familieve dhe komuniteteve./ UN Women

COMMENTS

WORDPRESS: 0