Mësimi online/ 77.5%  e studentëve e ndjekin mësimin online nëpërmjet telefonit

Mësimi online/ 77.5% e studentëve e ndjekin mësimin online nëpërmjet telefonit

Ja gjendja e konvikteve; Studentët nuk kanë kushtet normale për jetesë.
Elbasan/ Ikin banoret, mbyllen 4 shkolla
Edhe pse me detyrim, pjesëmarrje e ulët e studentëve në vaksinimin e javës së hapur për to

Mësimi online i gjeti studentët të papërgaditur pasi vendimierdhi vetëm dy ditë përpara se viti akademik 2020-2021  tëfillonte. Qëndresa Qytetare zhvilloi një sondazh mbi cilësinë e mësimit online nga ku rezulton se mësim marrin pjesë vetëm60% e studentëve dhe ata paguajnë 10 – 30 euro  në muaj përinternetin.

Sipas sondazh-it Qëndresës Qytetare 77.5%  e studentëve e ndjekin mësimin online nëpërmjet telefonit celular, e cila ështëforma pak efiçente raport me laptopitn ose kompjuteritnnëpërmjet cilit e ndjekin vetëm 20.5%, ndrësa nga tabletimesimi ndiqet nga 2% e studentëve

Gentiana Pepa studente në vitin e dytë Master për Gazetari e Komunikim, dega Menaxhim Mediash shprehet për informim.al se mësimi online ishte një dështim. Në pjesën më të madhe tëkohës unë e ndjek mësimin me celular dhe për mua është e vështirë për tu kuptuar, sepse bateria e celularit bie shpejt edhenjoftimet nga rrjetet sociale janë një tjetër problem, ndoshta me një laptop kjo do të ishte evituar. Ne si studentë nuk kemi dhënëmendimin tonë dhe nuk e kemi sugjeruar si alternativë, thjeshtëkemi qenë të detyruar ta praktikojmë në këtë mënyrë, sipasmendimit tim është një dështim total dhe këto situata janëgjithmonë në kurriz të studentit. tregon Gentiana.

Ndërsa 60% rezulton jetë mesatarja e pjesëmarrjes studentëve seminare dhe leksione 9 universitete. Ndërkohë 38.5% e studentëve janë shprehur se nuk janë respektuaroraret gjatë mësimit online. Megjithëse prej 7 muajshuniversitetet po realizojnë mësim distancë, MASR dheKuvendi nuk kanë marrë asnjë iniciativë për ndryshuar ligjin80/2015, me qëllim ligjërimin dhe përcaktimin e standarteve e bëjnë akreditueshëm këtë formë mësimdhënie.

Marinela Paja studente nw vitin e parw Master, dega Inxhinieri eProçeseve Kimike tregon se për  të, mësimi online ishte njëzgjidhje fillimisht, kur askush nuk dinte çfarë po ndodhte. Ndërsa tani mendon se është kthyer në një barrë sa për ta hequrqafe. Mësimin e ndjek online nëpërmjet një kompjuteri pasi nëpjesën më të madhe të lëndëve punojmë me Exel. Përveçdistancës dhe shpenzimeve të tjera për lidhjen e internetit ështëproblem edhe mënyra se si ne e marim informacionin. Mendoj se pedagogët e transmetojnë lëndën njelloj siç bëhej kur ishmfizikisht në klasë,për mësimin online duhet të ishte menduar njëformë tjetër që të përshtatej me teknologjinë. Ne e kemi ndihmëne pedagogëve por problemi është se japin shumë informaciondhe nuk  është i strukturuar.”, shprehet ajo.

Mbi 2 Milion  Euro muaj përllogariten jenë shpenzimet e studentëve për aksesuar mësimin online, dalë nga përgjigjet e tyre ku 50.6% e studentëve shpenzojnë 20 euro muaj përinternet, 30.5% e tyre shpenzojnë 10 euro ndërsa 18.9% e studentëve shpenzojnë 30 euro apo shumë për blerëinternet.

Gentiana gjithashtu shprehet se tani është e detyruar që përveçshpenzimev të shtëpisë me qera pasi ështëe detyruar të qëndrojënë Tiranë për shkak se punon me orar të pjesshëm, duhet të bëjëedhe një ofertë për tefonin cellular.Çdo muaj bëj një ofertërreth 15 mijë lekë të vjetra, për të patur internet me shpejtësi3G, ndonjëherë jam e detyruar të bëj internet shtesë pasi mëpërfundon shpejt.”

dhënat e sondazhit tregojnë se studentët kanë vlerësuar me notën 6 efektivitetin e mësimit online, me notën 7 – 8 gadishmërinë e pedagogëve dhe me notën 5 – 6 shërbimin e ofruar nga sekretaritë e fakulteteve, pra sherbimet cilat bëhen mundura direkt nga tarifat e studenteve vlerësohen shumë pak se pedagogët cilët paguhen direkt nga buxheti i shtetit

Studentët e Universitetit Bujqësor Tiranës e kanë ndjekurmësimin online masë madhe 79%, ndërsa studentët e UniversitetitAleksandër Moisiu”e kanë ndjekur mësiminonline masën vogël me vetëm 39%.

sajë problematikave hasura nga mësimi distancë, mënyrë studntëve t’u bëhet  elehtë  Qëndresa Qytetarerekomandon:

Një specifikim i mirë i buxhetit vitit 2021 për sigurimin e qasjes internet dhe mjetin digjitale për gjithë studentët.

Zhvillimin e mësimit alternuar, leksionet online dhe seminaret auditore për minimizimin e efektit negativ degëve me praktikën e integruar.

Ndryshimi i ligjit 80/2015 duke parashikuarmësimin distancësi një format dhe mësimdhënie arsimin e lartë.

Rivlerësimi i tarifave studimit duke marrë reduktimin e kostove administrative për shkak mos përdorimit ambienteve universitare.

COMMENTS

WORDPRESS: 0