Media for All/ Programi i “British Council” që mbështeti rreth 200 në Ballkan

Media for All/ Programi i “British Council” që mbështeti rreth 200 në Ballkan

Pogradec: 42 familje rome, egjiptiane dhe të mazhorancës rrezikojnë të dëbohen: Ja apeli i qytetarëve
5-vjeçari nga Tirana pranohet në organizatën botërore të gjenive…
Elbasan: Ja sfidat e një babai për të siguruar nevojat bazike të fëmijëve të tij

Prej dy vitesh British Council nëpërmjet programit “Media for All” ka mbështetur rreth 200 media në shtetet e ballkanit për rritjen e kapaciteteve dhe fuqizimin e rolit tyre në pasqyrimin e lajmit të pavarur. Përgjatë zbatimit të projektit këtyre mediave i janë ofruar trajnime mbi mënyrën e mbledhjes së lajmit dhe trajtimit të tij.
Në përfundim të këtij programi, drejtuesit e programit kanë sjellur bashkë përfaqësuesit e mediave në një takim dy ditor në qytetin e Novi Sadit në Serbi. Gjatë këtij takimi do tē diskutohet mbi përvojën dhe sfidat e çdo media të përfshirë në këtë projekt.

COMMENTS

WORDPRESS: 0