Kontrata e re sociale  –  Pesë kërkesat e punëtorëve për rimëkëmbje dhe qëndrueshmëri

Kontrata e re sociale – Pesë kërkesat e punëtorëve për rimëkëmbje dhe qëndrueshmëri

Sindikatat/ Tragjedi papunësie nëse nuk merren masa
Vendimi/Nënave me 3 fëmijë do ju njihet rritja e tyre si vite pune
Organizata e Kombeve të Bashkuara: Covid-19 ka shtuar pabarazinë në botë

Pandemia pati pasoja të rënda në çështjen e punësimit, sidomos për punëtorët  informalë apo ato të fasonerive. 

The International Trade Union (ITUC)  po përcakton pesë kërkesa kryesore nga njerëzit që punojnë për të ndërtuar rimëkëmbjen dhe qëndrueshmërinë, duke i vendosur njerëzit  në qendër të kontratës së re sociale.

Sharan Burrow, Sekretari i Përgjithshëm i ITUC, paraqiti  kërkesat gjatë Forumit Ekonomik Botëror, me një sesion mbi këtë temë që u zhvillua në Forumin Social Botëror në 26 Janar,  në një blog të detajuar mbi çështjet e zgjedhjeve të bëra nga udhëheqësit botërorë dhe nga biznesi në 2021. Zgjedhje midis marrjes parasyshë të  thirrjes së punëtorëve dhe shoqërisë civile për të reformuar modelin ekonomik dhe për të ndihmuar krijimin e një të ardhme të drejtë dhe të qëndrueshme ose për të mbajtur biznesin si zakonisht dhe të shohin një model të lakmisë së korporatave të pabarazisë, përjashtimit dhe dëshpërimit për komunitetet  dhe planetin tonë. 

Pesë kërkesat janë:

Krijimi i vendeve të punës miqësore me klimën. Transformimi industrial për krijimin e vendeve të punës për të ulur emetimet  e karbonit , së bashku me vendet e punës në shëndetësi, arsim dhe shërbime të tjera publike me cilësi.

Të drejtat për të gjithë punëtorët, pavarësisht nga kontratat e tyre të punës,  për të përmbushur premtimin e Deklaratës njëqind vjeçare të ILO-së, duke përfshirë orët maksimale të punës, pagën  minimale të jetesës, shëndetin dhe sigurinë në punë.

Mbrojtje universale, me krijimin e një Fondi të Mbrojtjes Sociale për vendet më të varfëra.

Barazia.  Përfundimi I diskriminimit racor ose gjinor, duke ofruar siguri që të gjithë njerëzit të mund të marrin pjesë në prosperitet dhe se përqendrimi i tmerrshëm i pasurisë në duart e pak njerëzve  në dëm të pjesës tjetër të zhbëhet

Përfshirja. Për të luftuar fuqinë në rritje të monopoleve dhe oligarkëve, sigurohuni që vendet në zhvillim mund të zhvillojnë ekonomitë e tyre dhe të garantojnë sistemet e taksave që sigurojnë të ardhura jetike për qeveritë për të përmbushur nevojat e njerëzve dhe planetit. Një qasje gjithëpërfshirëse për të trajtuar pandeminë COVID-19 është prioritet, mbështetja ekonomike dhe qasja universal në testime, tratime dhe vaksiana.

 “Së bashku me humbjen tragjike të shumë jetëve nga pandemia,  janë humbur gati 500 milion vende pune dhe dy miliardë njerëz po luftojnë në punë joformale, përfshirë bizneset e reja nëpërmjet internetit. Njerëzit kanë nevojë për një Kontratë të Re Sociale që sjell shërim dhe qëndrueshmëri bazuar në sigurinë që garantojnë këto pesë kërkesa kritike, ” theksoi Sharan Burrow.

COMMENTS

WORDPRESS: 0