KMD-ja/Kandidatët e Pavarur nuk u diskriminuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

KMD-ja/Kandidatët e Pavarur nuk u diskriminuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Bashkia Elbasan – Edhe sheshet para pallateve do të jepen me konçesion
Gruaja raciste nuk pranon që djali të marrë shërbim mjekësor nga mjekë me ngjyrë (Video)
Doni kredi të butë për shtëpi? Ja dokumentet që duhet të plotësoni…

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka vendosur konstatimin e mosdiskriminimit të z. Elton Debreshi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Elton Debreshi kandidati i pavarur i qarkut Dibër në zgjedhjet e Prillit 2021 pretendon se KQZ e ka vendosur atë në pozita të pabarabarta me subjektet zgjedhore në zgjedhjet e 25 Prillit.

Nëpërmjet një ankese z. Debreshi, përfaqësuar nga avokati Gentian Sejrani, Drejtues i Shoqatës “Drejtësi Sociale”, i është drejtuar KMD-së me pretendimin se është trajtuar në mënyrë të pabarabartë me subjektet e tjera politike, për shkak të “bindjes politike” dhe “përkatësia në grup të veçantë”, nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Sipas ankuesit në mediat Kombëtare dhe në faqen zyrtare të KQZ në spotet shpjeguese për mënyrën e votimit nuk është treguar sesi qytetarët mund të votonin për një subjekt të tillë zgjedhor, si Kandidat i Pavarur, i propozuar nga zgjedhësit, por vetëm për subjektin zgjedhor, parti politike, koalicion, si dhe për kandidatët e tyre.
Ankuesi i referohet numrit të lartë të votavë të pavlefshme në Qarkun Dibër, duke pretenduar se një pjesë e madhe e tyre kanë qenë vota të dhëna për të.

Sipas z. Sejrani mungesa e një spoti shpjegues për mënyrën e votimit për 5-së kandidatët e propozuar nga zgjedhësit ka çuar në plotësimin jo mirë të fletës së votimit. Për rrjedhojë kjo e vendos në pozita të pabarabarta kandidatin në krahasim me sbjektet e tjera zgjedhore.
Por KMD pas marrjes të ankesës dhe vlerësimit të fakteve gjatë proçesit të shqyrtimit të çështjes konstatoi se: “Spoti i publikuar në faqen zyrtare të KQZ-së, shfaqja e tij gjatë pauzave publicitare në media e TV të ndryshme, sqarimet përkatëse jepeshin vetëm për mënyrën e plotësimit të fletës së votimit të subjekteve dhe partive politike, por në asnjë rast nuk përmëndej fakti se si zgjedhësit do të mund të votonin për kandidatë t e zgjedhur nga zgjedhësit apo kandidatëe e pavarur.”

Nga ana tjetër KQZ-ja ka theksuar faktin se mospërfshirja e Kandidatëve të Pavarur në spotin informues, lidhet me faktin se ndryshimet e fundit të Kodit Zgjedhor kanë prekur vetëm subjektet politike dhe jo kandidatët e pavarur.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka vendosur konstatimin e mosdiskriminimit të z. Elton Debreshi, për shkak të “bindjes politike” dhe “përkatësisë në një grup të veçantë” nga ana e Komisionerit Qendror të Zgjedgjeve duke vlerësuar faktin se votat e pavfefshme në të gjithat qarqet janë të përafërta, ku Dibra mban numrin më të lartë prej 6.7%.

Në total në të gjithë Shqipërinë janë të konsiderur të pavlefshme 82.999 vota ose 4.99%. Dhe duke theksuar kështu se është elementi kohë ai që ka shkaktuar numrin e lartë të votave të pavlefshme, pasi ky spot informues ka qenë I hapur për publikun vetëm 15 ditë para datës së votimeve.

COMMENTS

WORDPRESS: 0