Kërkesat e praktikantëve të mësuesisë për vitin 2020-2021

Kërkesat e praktikantëve të mësuesisë për vitin 2020-2021

​Tërhiqet projektligji i “Strehimit Social”, 70 mijë familje edhe një vit pa strehë
Masat anti-Covid/ Komisioni i Apelit lë në fuqi gjobën 50 milion lekë për Elton Debreshin, ndërkohë Rama fton qytetarët t’i bashkohen festës së fitores së PS
Shqiptarët lindin më pak. Popullsia u ul me mbi 400 mijë në dy dekadat e fundit

Me fillimin e praktikës profesionale të mësuesisë, të gjithë praktikantët janë përballur me situatëvështirë. Ky vit ka qënë tejet i veshtirë për këdo dhe ata që mbeten shumërrezikuar nga pandemia e Covid-19, janë vijëparë me rrezikun janë mjekët, infermieret dhe sigurisht mësuesit. Duke patur parasysh gjithë problematikat e tjera siç janë: masat, mjetet dhe produktet e mbrojtjes nga Covid-19, të cilat nuk zbatohen siç duhet dhe mungojnë shumicën e shkollave gjithë Shqipërinë. Këto konstatohen nëpërmjet nxënësve dhe mësueseve i pranojnë qoftë edhe me gjysem zëri këto problematika.

Një tjetër rrezikim, lodhje dhe shkelje e të drejtavepraktikantëve është vënë re dhe ngrihet si shqetësim prej tyre është dhe lëvizja nga njëra shkollë tek tjera, gjë e cila nuk ka ndodhur asnjëherë parë për arsyemungesës stafit mësimor duke bërëmundur zëvëndësimin nga ata. Kjo gjë edhe shumë në rrezik shëndetin e tyre dhe të të afërmëve të tyre sepseshkosh tek një vatër virusi është mëse e vështirë. Të cilët nga gjithë stafi vetëm 2 apo 3 mësues mundjenë të pa prekur ose e kanë kaluar me përpara këtë virus. Gjithashtu mësimdhënia nga ana e tyre pa mentoren në krah dhe pa eksperiencën e duhur ata kanë, plani mësimor, tekstet ndryshojnë, nxënësit dhe aftesitë e tyre e bën shumë vështirë situatën dhe përbën një pjesë tejetlodhshme për ata. 

Ngagjitha këto problematika ajo është e rendësishme dhe e vështira po ndihet këtë moment është dhe ana ekonomike e tyre. Përveç faktit që janë  mësimdhënie përditë nga ora 8:00 e mëngjesit deri në orën 14:00, ata nuk paguhen as me gjysëm rroge ashtu siç parashikohetjetë sipas sigurimeve marrin pra rrogën minimale 26000 lek të reja.

Nga kjo situatë e krijuar prej pandemisë, për shkakkufizimeveorareve, lëvizjeve dhe vështirësivebizneseve private, fasonerive apo edhe ato shtetërore ju privohet puna. Ata nuk po mundenpunojnë diku dhemarrin as edhe një rrogë minimale përsiguruar nevojate tyre dhefamiljarëve. Siç dihet ata janë moshë madhore dhe kanë detyrime për veten dhe shumica prej tyre kanë krijuar edhe familjecilave ju duhet siguruar ushqimi dhe gjithë nevojat e tjera bazike. 

Kërkesat e tyre ndaj Ministres Arsimit Sporteve dhe Rinisë Znj. Evis Kushi dhe Kryeministrit të Shqipërisë Z. Edi Rama janë: 

Këtë vitpraktikës profesionale të mësuesisëpaguhet paga minimale e parashikuar nga shteti shqiptar.   

Një certifikatë mirënjohje për ndihmesën arsim si praktikantë dhe ku të cilësohen si mësues ndryshe nga çdo situatë normale nga vitet e kaluara. Certifikatës duhet ti jepet përparësia e njohjes dhe mundësia e lartë për t’u punësuar këta mësuesardhshëmkëtij viti pas mbarimitpraktikës dhe detyrimevetjera siç janë: Liçensa për mësuesin dhe portal i shtetit për ta. 

Praktikantët gjithashtu prej datës 1.12.2020 kanë lëshuar online peticionin e tyre, i cili është i hapur për t’u firmosur ngagjithë. Ata  i janë drejtuar edhe me anëpostës elektronike E-mail adresat e tyre zyrtare Znj. Evis Kushi dhe Z.Edi Rama, ngacilat nuk kanë marrë akoma asnjë përgjigje.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0