Hiqet aboneja për 3 muajt e verës/Bashkia e Tiranës :Aboneja do rikthehet në shtator…..

Trajneri Kombëtares së boksit / Të rinjtë kanë nevojë për shembuj suksesi dhe jo per show
Reagimi i qytetarëve për tërheqjen e Ramës ndaj vendimit për rritjen e çmimit të energjisë
Telat e korentit, nje rrezik i madh

Bashkia e Tiranës në një njoftim zyrtar shprehet se do të heqë abonenë e përgjithshme të transportit publik në kryeqytet. Aboneja e përgjithshme do të hiqet nga qarkullimi vetëm për 3 muajt e verës dhe do të kthehet sërish në shtator.

“Nisur nga lajmet e publikuara në disa media, lidhur me abonenë e përgjithshme të transportit publik, Bashkia e Tiranës dëshiron të sqarojë se: Për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, si dhe nga monitorimet e inspektorëve në terren, Bashkia e Tiranës ka planifikuar një periudhë tre mujore për kryerjen e verifikimeve dhe matjeve për riorganizimin dhe ristrukturimin e shërbimit të transportit.

Gjatë kësaj periudhe, Bashkia e Tiranës do t’iu kërkojë operatorëve të transportit publik qytetës rikthimin në kushte të plota të ofrimit të shërbimit, sipas kushteve të kontratës, duke respektuar kushtet teknike para pandemisë dhe duke ofruar shërbim të plotë me 100% të kapacitetit të mjeteve në operim.

 

Për këtë arsye, aboneja e përgjithshme e transportit publik do të hiqet nga qarkullimi vetëm për një periudhë të përkohshme 3 mujore (Qershor, Korrik, Gusht), me qëllim përshtatjen e strukturës së udhëtimit me volumet e reja të udhëtimit, si dhe vendimet që do të lidhen me itineraret e linjave, frekuencat, kushtet e shërbimit, gjatë periudhës së kryerjes së plotë të shërbimit,’ bën të ditur Bashkia e Tiranës.

Kjo periudhë do të shërbejë për studimin dhe analizimin e situatës, me qëllim ristrukturimin e linjave në itinerare, frekuenca, kushte shërbimi, si dhe rishpërndarjen e volumeve të udhëtarëve.

‘Abonetë e përgjithshme do të hidhen sërish në shitje në muajin Shtator, kurse abonetë për linjat e veçanta do të jenë në shitje normalisht, edhe gjatë muajve Qershor, Korrik dhe Gusht, e në vijim.

Riorganizimi dhe ristrukturimi i shërbimit të transportit publik në Tiranë është duke u bërë në bashkëpunim me GIZ,’ e mbyll njoftimin Bashkia e Tiranës.

 

Foto nga interneti

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0