Gjykata: Listat e partive për zgjedhjet parlamentare, 25% e kuotave grave

Gjykata: Listat e partive për zgjedhjet parlamentare, 25% e kuotave grave

Qera e papërballueshme/ Ja 30 familjet që përfitojnë
20 vite duke pritur për ujë të pijshëm/Video
Aktivistët kërkojnë qendra rezidenciale për strehimin e personave në situatë rruge

Gjykata Kushtetuese e Gjeorgjisë, në vendimin e 25 shtatorit mbështeti kuotat e reja gjinore prej 25% të futura në listat parlamentare të partive proporcionale, ndërsa gjithashtu ju dha dritën jeshile listave të partive vetëm për gratë, duke prishur ankesën nga anëtarët e lirisë Qendra e Re Politike, Partia Girchi.

Paditësit ishin kundër ndryshimit të kodit zgjedhor të miratuar nga Parlamenti i Gjeorgjisë më 2 korrik, i cili kërkon që partitë politike që garojnë për zgjedhjet parlamentare të zhvilluara para vitit 2024 të përfshijnë të paktën çdo person të katërt të “një gjinie të ndryshme” në listat e tyre proporcionale të partive.

Ata argumentuan se dispozita e diskutueshme shkel të dy të drejtat e votës pasive dhe aktive të mbështetësve dhe partnerëve të partisë për të mbushur listën e partisë, duke kërcënuar kështu “funksionimin e duhur të partisë”.

Në arsyetimin e saj, Gjykata theksoi se mekanizmi i kuotave të grave është në përputhje me parimin demokratik, pasi ajo nuk u përpoq të impononte ndonjë qëllim specifik ose të vendoste përparësi ndaj subjekteve të caktuara politike.

Duke u bazuar në argumentet e saj, ndër të tjera, në përbërjen aktuale të Parlamentit si dhe pengesat artificiale me të cilat përballen gratë në Gjeorgji dhe jo vetëm, Gjykata vendosi që kuotat i shërbejnë qëllimit legjitim për të siguruar barazinë gjinore. Në këtë kontekst, Gjykata argumentoi se Kushtetuta parashikon një detyrim pozitiv për shtetin për të marrë masa të veçanta për të zbutur pabarazitë gjinore ekzistuese.

Duke nënvizuar nën-përfaqësimin e vazhdueshëm të grave në Parlamentin e Gjeorgjisë, Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se rregullorja e diskutueshme është mekanizmi më efektiv për të arritur qëllimin përkatës pasi perpjekjet alternative jo të detyrueshme ishin më pak efektive.

Gjykata pjesërisht ndau kërkesat e paditësve, dhe deklaroi se përmbajtja normative e kuotës “një në katër me gjini të ndryshme” nuk duhet të interpretohet si argument për futjen e kuotës mashkullore. Duke gjykuar një kuotë hipotetike mashkullore si antikushtetuese, Gjykata deklaroi se nuk sheh ndonjë arsye logjike për kufizimin e listave hipotetike të partive vetëm për gratë. Këtë vendim e mbështetën gjashtë nga nëntë gjyqatrë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0