Eurostat: Shqipëria më e varfra në Europë dhe në 2018-n

Eurostat: Shqipëria më e varfra në Europë dhe në 2018-n

Korçë/ Nxënësit me A.K. nuk përfitojnë nga shërbimet …
Arsimi ynë është themeli i asaj që jemi.
ME NJË KËMBË NUK I JAPIN KEMPIN

Sipas të dhënave paraprake të publikuara sot nga Eurostat për vendet e BE-së dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor , Shqipëria ka vijuar që të jetë më e varfra e Europës edhe në vitin 2018.

Të ardhurat mesatare të shqiptarëve ishin sa 31% e mesatares së Bashkimit Europian, me një përmirësim të lehtë nga viti i kaluar, kur ky tregues ishte 30%.

Së bashku me Bosnjën, po me 31%, ky është treguesi më i ulët në Europë (të dhënat  e Eurostat nuk përfshijnë Kosovën).

Të ardhurat më të larta në rajon i ka Mali i Zi, me 47% të mesatares europiane, i ndjekur nga Serbia (40%), Maqedonia e veriut (38%). Për Turqinë, ky tregues është 65%.

Konsumi më i ulëti nga të gjithë

Ndonëse shqiptarët kanë të ardhura në nivel të njëjtë me boshnjakët, në treguesin tjetër më të rëndësishëm atë të konsumit aktual individual, që mat mirëqenien e familjarëve dhe shprehet sipas barazisë së fuqisë blerëse, Shqipëria rezulton më e varfra në Europë, me 38% të mesatares së Bashkimit Europian. Ky është një tregues që kosto e jetesës në Shqipëri është e lartë në raport me të ardhurat.

Për Bosnjën, konsumi individual për frymë është sa 41% e mesatares së BE-së. Në të njëjtin nivel është dhe Maqedonia. Më i larti është sërish në Mal të Zi (57%), i ndjekur nga Serbia (48%).

Variacione të larta në Bashkimin Europian

Bazuar në vlerësimet e para paraprake për vitin 2018, konsumi individual për frymë (AIC), shprehur në Standardet e Fuqisë Blerëse (PPS) ndryshonte nga 56% në 132% të mesatares së Bashkimit Evropian (BE) në Shtetet Anëtare.

Dhjetë shtetet anëtare regjistruan AIC për frymë mbi mesataren e BE në 2018.

Niveli më i lartë në BE u regjistrua në Luksemburg, 32% mbi mesataren e BE. Gjermania ishte rreth 20% më lart, e ndjekur nga Austria, Danimarka, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Finlanda, Belgjika, Suedia dhe Franca, të cilat kishin nivele të regjistruara mes rreth 5% dhe 15% mbi mesataren e BE.

AIC për frymë, për trembëdhjetë shtete anëtare, qëndron mes mesatares së BE dhe 25% më poshtë. Në Itali, Qipro, Irlandë, Spanjë dhe Lituani nivelet ishin 10% ose më pak nën mesataren e BE, ndërsa Çekia, Portugalia dhe Malta ishin midis 10% dhe 20% më poshtë dhe Polonia, Sllovenia, Sllovakia dhe Greqia midis 20% dhe 25% më poshtë.

Gjashtë Shtetet Anëtare regjistruan AIC për frymë 25% ose më shumë nën mesataren e BE. Estonia ishte 26% më ulët, Letonia dhe Rumania ishin 30% më ulët, ndërsa Hungaria dhe Kroacia kishin AIC për frymë nën 40% më pak se mesatarja e BE-së dhe Bullgaria ishte 44%.

Produkti i Brendshëm Bruto (BPV) i BE-së për frymë, një matës i aktivitetit ekonomik, gjithashtu tregon dallime thelbësore midis Shteteve Anëtare të BE-së.

Në vitin 2018, PBB-ja për frymë e shprehur në PPS shkonte mes 50% të mesatares së BE në Bullgari dhe 254% në Luksemburg. Njëmbëdhjetë Shtetet Anëtare regjistruan në nivelin e BPV për frymë mbi mesataren e BE në 2018.

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0