Eurostat: Paga minimale në Shqipëri, më e ulëta në rajon dhe BE

Eurostat: Paga minimale në Shqipëri, më e ulëta në rajon dhe BE

Shqipëri, alarmante lindjet barazohen me vdekjet
Pianisti i pëllumbave; I moshuari që jeton mes muzikës dhe shpendëve
Të rinjtë në Shqipëri me master në Call Center

Paga minimale në Shqipëri është 211 euro, ndërsa në Maqedoni 240 euro. Sipas të dhënave të Eurostat që i referohen janarit 2019, por ndonëse në vlerë absolute, paga minimale në Shqipëri është sa 89 % e asaj që është në Maqedoni . Një individ me pagë minimale në Shqipëri mund të blejë vetëm sa 75 % e volumeve të mallrave dhe shërbimeve që blihen në Maqedoni . Shqipëria ka jo vetëm pagën më të ulët në  rajon dhe BE në vlerë absolute, por sidomos diferenca është shumë herë më e lartë  sipas standarteve të fuqisë blerëse . Një njësi e Bashkimit Europian që bën të mundur krahasimin midis shteteve duke eleminuar diferencat e niveleve të çmimit midis shteteve duke matur sa njësi mallrash dhe shërbimesh mund të blesh për  të njëjtën vlerë parash . Ata që paguhen me pagë minimale në vendin tonë  blejnë më pak volume të mallrave dhe shërbimeve edhe pse më pak të paguarit e rajonit. Kjo nënkupton se paraja ka më pak vlerë në Shqipëri , për shkak të çmimeve të larta të produkteve në raport me të ardhurat . Eurostat ka përllogaritur nivelin e pagave minimum të Bashkimit Europian, vendeve kandidate si dhe Turqisë dhe SHBA-së duke u bazuar në standartin e fuqisë blerëse . Në 2019 një shqipëtar me pagë minimale të përcaktuar sipas ligjit  merr në fund të muajit 389 .Paga minimale në Shqipëri e shprehur me standartin e fuqisë blerëse është sa 75 % e pagës minimale në Maqedoninë e veriut . Edhe me raportet e tjera të rajonit  shqipëtarët e Shqipërisë dhe Kosovës e përdorin pjesën më të madhe të parave që kanë në dispozicion per t’u ushqyer. Për Serbin ky tregues është 15. 6 % e GDP ,  për Maqedoninë e veriut  19 % dhe më i larti është për Bosnjën dhe Malin e Zi , me përkatësi është 23 dhe 24 %e GDP . Për vendet kandidate dhe potenciale kandidate pa perfshirë këtu Kosovën dhe Turqinë , mesatarja është 19 .7%

COMMENTS

WORDPRESS: 0