Dita Botërore e Romëve- Një ditë feste apo proteste?

Dita Botërore e Romëve- Një ditë feste apo proteste?

Të jetosh duke rregulluar këpucë…
Si e zgjidh Singapori problemin e strehimit
Ndotja në Elbasan: Industritë në zonën e ish-Metalurgjikut “nuk pyesin” për gjoba.

8 Prilli është dita botërore e celebrimit të kulturës Rome, por edhe rritjes së ndërgjegjësimit mbi problemet me të cilat përballet ky komunitet.
Informim.al në Shqipëri dhe organizata Romtegra në Kosovë dëshirojnë të dëgjojnë nga anëtarët e komunitetit Rom se si e përjetojnë 8 Prillin dhe nëse e konsiderojnë atë një ditë feste apo proteste.

Për të marrë pjesë në këtë sondazh, gjithë sa duhet të bëni është të plotësoni pyetësorin më poshtë.

COMMENTS

WORDPRESS: 0