Buxheti shtetit/ Ja sa merr bashkia Elbasan

Buxheti shtetit/ Ja sa merr bashkia Elbasan

Elbasan/ Prindërit peticion për rikonstruksionin e shkollës “Hamit Mullisi”
Elbasan/Këshilli bashkiak njofton mbledhjen për miratimin e paketës fiskale 2024 pa konsultim publik
Bonusi i strehimit/ Bashkia Elbasan nuk vendos mjaftueshëm buxhet për 42 persona

Referuar projektligjit “Për buxhetin e vitit 2021” tek tabela e “Transferta e pakushtëzuar për bashkitë për vitin 2021” shohim se bashkia Elbasan renditet e treta për nga vlera në lek që do ti transferohet me nje vlerë në lek 1,130,549, mijë lek. Vlera që do të përdoret për personelin mësimor si dhe për stafin mbështetës për arsimin  parashkollor është 56,447,187 mijë lek.

Ndërkohë që për konviktet e arsimit parauniversitar vlera në lek është 28,446 mijë lek. Arsimi parauniversitar do të marrë një mbështetje nga qeveria qëndrore në vlerë 33,157 mijë lek. Mbështetje të tjera nga qeveria qëndrore do të marrin “Mbrojtja nga zjarri” 31,816  mijë lek, “Mbrojtja sociale” 21,108 mijë lek, “Administrimi i pyjeve” 12,193 mijë lek, “Rrugët” 17,421 mijë lek, “Ujitja dhe Kullimi” 15,095 mijë lek, “Mbrojtja civile” 16,677 mijë lek.

COMMENTS

WORDPRESS: 0