Bota po përballet me pandeminë e skllavërisë moderne – Kush po i ndihmon “skllavëruesit”

Ekspertja e OKB-së bën thirrje për veprim urgjent mbi ruajtjen e progresit për mbrojtjen e të drejtave të pakicave.
GJEDNJ-ja, Ukraina shkeli të drejtat e romëve.
Tiranë, qytetarët në mbrojtje të popullit Palestinez, Policia ushtron dhunë dhe shoqëron disa Protestues

 

skllaveria ne boten moderne 4

                    Foto ilustruese

Skllavëria moderne është një tjetër pandemi globale, që po përhapet çdo ditë e me shumë, por për të flitet shumë pak ose aspak. Ajo është e përhapur në të gjithë botën si në vendet e zhvilluara si në ato të pazhvilluara dhe në vendet e çdo lloj besimi.

Disa besojnë se skllavëria është një e kaluar, por nuk është kështu. Indeksi më i fundit global i skllavërisë vlerëson se janë 40.3 milion gra, burra dhe fëmijë të skllaveruar, nga të cilët 24.9 milion janë në punë të detyruar dhe 15.4 milion jetojnë në martesa të detyruara. Një në katër viktima të skllavërisë moderne janë fëmijë.

Por çfarë është saktësisht skllavëria moderne? Kontrolli i një personi nga një tjetër për shfrytëzim ekonomik, përdorim seksual ose përfitim psikologjik, duke përfshirë shfrytëzimin e punës së detyruar, shfrytëzimin seksual të detyruar, martesën e detyruar, punën e detyruar të vendosur nga shteti, punën e detyruar të fëmijëve ose bashkimin e fëmijëve.Një raport i fundit i Organizatës Ndërkombëtare të Punës zbuloi se skllavëria moderne vlerësohet të gjenerojë fitime prej 150 miliardë dollarë në vit globalisht.

Trafikantët mund të jenë anëtarë të familjes, punëdhënës ose të huaj, qe shfrytëzojne cenueshmërinë e viktimave dhe motivohen nga rrezik i ulët dhe shpërblim i lartë.
Mendohej se teknologjia do ndihmonte në luftimin dhe shuarjen e kësaj pandemie, pasi do kishim më shumë të dhëna për të dhe do rritej mundësia për ti denoncuar skllavëruesit apo për ti gjurmuar ato. Microsoft dhe kompani të tjera teknologjike po punojnë për këtë gjë. Në të njëjtën kohë, teknologjia po ndihmon se tepërmi “skllavëruesit”, pasi po shërben si një platformë që po e bën më të thjeshtë rekrutimim e viktimave të tyre dhe reklamimin e veprimtarive të tilla.

Një problem që po haset në luftimin e skllaverisë moderne është mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit midis qeverive dhe organizatave të ndryshme. Nje analizë e kryer nga OSBE në vitin 2020 zbuloi një listë të mbi 300 mjeteve dhe iniciativave të teknologjisë që adresojnë trafikimin,por shumica e tyre adresonin probleme të mbivendosura.
Krijimi i fushatave ndërgjegjësuese mund të ndihmojë në zhbllokimin e keqkuptimeve në lidhje me skllavërinë moderne, të inkurajojë publikun e gjerë të vërë në dyshim zakonet e tyre të blerjes dhe t’i shtyjë kompanitë të rishikojnë praktikat e tyre më të mira të skllavërisë anti-moderne.

Çdo anëtar i shoqërisë ka një rol për të luajtur, inkurajimi i individëve për të zbuluar shenjat paralajmëruese dhe raportimi i tyre ëdhtë thelbësor për të bërë një hap para në këtë drejtim. Duhet bërë shumë për të luftuar skllavërinë moderne dhe këto përpjekje gjithmonë duhet të respektojnë dinjitetin e viktimave.

Eshte momenti të ndryshojmë mënyrën tonë të të menduarit. Për sa kohë që kuptimi ynë i skllavërisë është arkaik, ne nuk do të arrijmë të zbulojmë se sa lehtë mund të manipulohen fëmijët për t’u marrë me sjellje të qarta seksuale në internet për qëllime komerciale ose si individë të ndryshëm mumd të joshen nga reklamimi i përfitimeve monetare pa lodhje në punën e detyruar. Pa këtë njohuri, ne jemi duke kontribuar në përkeqësimin e problemit të skllavërisë moderne.

Përshtatur nga Informim.Al / Burimi: World Economic Forum

COMMENTS

WORDPRESS: 0