Workshop/ CRD, zbatimi i ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”

Workshop/ CRD, zbatimi i ligjit “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”

Sot, Civil Rights Defenders organizoi pranë zyrave të Qendrës Europiane një workshop me temë “Përvoja dhe mësime të nxjerra nga zbatimi i ligjit për M

Investigimi/ Një hulumtim në Serbi sjell realitetin e vajzave nga Shqipëria të …
Taksat e larta mbyllje biznesesh…
Dhunë dhe fjalor banal ndaj fëmijëve të Shtëpisë së Foshnjës Vlorë…

Sot, Civil Rights Defenders organizoi pranë zyrave të Qendrës Europiane një workshop me temë “Përvoja dhe mësime të nxjerra nga zbatimi i ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. Qëllimi i këtij workshop-i  ishte promovimi dhe diskutimi mbi zbatimin e ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, duke u nisur nga rastet konkrete të organizatave të shoqërisë civile. Në këtë takim morën pjesë Komisionerja për Mbrojtjen nga Diskriminimi, përfaqësues të OJF- ve, përfaqësues të BE në Shqipëri si dhe përfaqësuesje e CRD Stokholm znj. Katri Linna, e cila shqyrtoi në fjalën e saj Direktivën e Bashkimit Europian mbi diskriminimin me bazë fetare. Në fund të takimit të pranishmit dhanë komente dhe sugjerime mbi zbatimin e ligjit.

COMMENTS

WORDPRESS: 0