VLORA/ Pa infrastukturë për personat me aftësi të kufizuara…

VLORA/ Pa infrastukturë për personat me aftësi të kufizuara…

Aksesueshmëria e personave me aftesi të kufizuar në instuticionet e qytetit le shumë për të dëshiruar sa i përket përshtatshmërisë në insfrastukturë.

Ja kategoritë që përfitojnë shpërblimin e fundvitit
Dardha nën dëborë …
Të lexuarit në letër dhe të lexuarit digjital te fëmijët.

Aksesueshmëria e personave me aftesi të kufizuar në instuticionet e qytetit le shumë për të dëshiruar sa i përket përshtatshmërisë në insfrastukturë. shqetësimet ngrihen nga kreu i shoqatës së invalideve.

Për vlorën z. H.Muhametaj i cili konfirmon se kjo kategori i vijon te përballet me probleme të shumta cka e bejne qe shumë persona me  aftësi të kufizuar të privohen nga marrja e shërbimit në shumë instuticione. Duke filluar nga instuticione shëndetësore  dhe për të vijuar në të gjitha instuticionet në nivel lokal .

Edhe projekte të reja të cilat po  zbatojnë insfrastukturën rrugore në qytet thekson z.Muhametaj janë përjashtuese për invalidët edhe pse projektet e BE-së nuk e parashikojnë dicka të tillë  Mungesa e përshtatshërisë fillon tek zyrat e shoqatës së invalidëve para dhe tetraplegjikku ndjehet nevoja e strukturave të policisë rrugore e bashkiake .

z.Ahmetaj thekson se :

Unë dhe një ramp që kisha ketu tek dera e shoqatës e kanë hequr se u bë trotuari .E kanë lënë menjanë dhe aty parkojnë makinat, nuk them se është problem i bashkisë dhe e ka lënë rampën, por policia rrogore dhe instuticionet që punojnb për të mbajtur, rregullin, qetësin, kalueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara, duhet të kenë parasysh të vendosin sinjalistik instuticionet e vetme në qytet që kanë bërë përshtatshmërinë për personat me aftësinë e kufizuar ashtu sikurse parashikon dhe ligji për këtë kategori janë :”Drejtoria Rajonale e Punësimit dhe Formimit Profesional dhe Universiteti Ismail Qemali”.

COMMENTS

WORDPRESS: 0