Vendim/ Personat me aftësi të kufizuar përfitues nga kuotat e veçanta. Zv/ministrja arsimit znj. Malaj shprehet se nuk ka më kuota të veçanta. 

Vendim/ Personat me aftësi të kufizuar përfitues nga kuotat e veçanta. Zv/ministrja arsimit znj. Malaj shprehet se nuk ka më kuota të veçanta. 

Dy vite më parë ADRF, organizatë që mbron personat me aftësi të kufizuar dërgoi një ankesë kundër MAS tek Komisionerja për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Elbasan/ Të jetosh mes varfërisë dhe sëmundjes… !
Dhunë dhe fjalor banal ndaj fëmijëve të Shtëpisë së Foshnjës Vlorë…
As më shumë e as me pak, krim kundër njerëzimit ,ajo që ndodh në fushat bujqësore të Shqipërisë

Dy vite më parë ADRF, organizatë që mbron personat me aftësi të kufizuar dërgoi një ankesë kundër MAS tek Komisionerja për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Sot u dha vendimi për ndryshimin e udhëzimit që favorizonte përmes kuotave për arsim të lartë vetëm personat me statuse të vecanta dhe përjashtonte persona të tjerë me aftësi të kufizuara. Vendimi qartësisht shprehet që kuotat nxitëse nuk janë me vetëm për personat me status të të verbërit dhe invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik por për të gjithë personat me aftësi të kufizuar. Ndërkohë që znj. Malaj në një takim të organizuar nga MMSR, mbi Planin e Veprimit për Integrimin e Komuniteti Egjiptian dhe Rom iu përgjigj pyetjes së aktivistëve të komunitetit egjiptian dhe rom mbi kuotat e veçanta, se nuk do të ketë me kuota. Ajo u shpreh se ligji i ri i arsimit nuk e mundëson dhënien e koutave të veçanta nga MAS, pasi janë universitet që vendosin nëse pranojnë të japin kuota apo jo.

COMMENTS

WORDPRESS: 0