Studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike protestojnë kundër detyrimit për të paguar tarifën e plotë të shkollës …

Studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike protestojnë kundër detyrimit për të paguar tarifën e plotë të shkollës …

Studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike protestojnë kundër detyrimit për të paguar tarifën e plotë të shkollës vetëm se kanë disa provim

Përloti parlamentin dhe ngriti në këmbë deputetët me fjalimin e saj rrënqethës
Shmangia e teknologjisë në fëmijërinë e hershme dhe të vonë…
Në qiell të hapur zgjohen edhe sot banorët e Zharrës

Studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike protestojnë kundër detyrimit për të paguar tarifën e plotë të shkollës vetëm se kanë disa provime për të dhënë. Ata i kanë përfunduar studimet, por thonë se duhet të paguajnë 40 mijë lekë sikur të ishin ende në mësim. Studentët thonë që një rregull i tillë ndiqet vetëm në këtë fakultet.

Numri i krediteve të një dege pranë fakultetit të shkencave mjekesore teknike është 180, por nëse një student ka më shumë se 150 kredite atëherë ai nuk ka nevojë të paguaj tarifën e shkollës dhe as kreditet e lëndës përkatëse .

Rektori A.Gjata tregon se :

-Në Universitetin e mjekësis për tu quajtur përsëritës duhet që të kesh në vitin e tretë më pak se 150 kredite , ndësa nëse ka më shumë se 150 kredite atëherë këto provime quhen të bartura dhe studentët nuk kan detyrim të paguajnë .Kërkesat e tyre do të trajtohen sipas rregullores së Universiteti dhe  VKM përkatëse.

COMMENTS

WORDPRESS: 0