Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit.

Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit.

Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit. Për këtë fond duhet të

Çështja e strehimit, si pritet të jepet zgjidhje problemit.
“Kolonia e mykyt” pushton shkollën “Babë Dudë Karbunara”. Berat ,nxënësit apel për ndihmë
Tërë ditën në celular, konsumuan 46 për qind më shumë internet…

Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit.

Për këtë fond duhet të konkurojnë me propozime konkrete që kan si qëllim vlerësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të varfra dhe pa përkrahje .

Udhëzimi i Ministrisë së Financave parashikon që për vleresimin e propozimeve të bashkive të ngrihet nje komision i posaçëm.

Sipas këtij udhëzimi të firmosur nga ministri Arben Ahmetaj , i planifikuar në zërin e investimit  për programin buxhetor të strehimit të përdoret për të mbështetur realizimi e projekteve të

kushteve të banimit të komuniteteve të varfra dhe pa përkrahje pas projekt propozimeve të qeverisjes vendore .

Komunitet , kategoritë e familjeve që do të trajtohen me përparësi janë :

– familjet e komunitetit Rom,

– familje të komunitetit Egjiptian,

-familje të zonave rurale,

-të moshuar pa përkrahje,

-familje me më shumë se 4 fëmijë,

-familje 1 prindërore që kanë në ngarkim fëmijë.

Njesitë e vetqeverisjes vendore duhet të sigurohen që familjet përfituese të granteve të vogla të plotësojnë njërin nga kushtet si mëposhtë:

– Të jenë pronarë të objektit dhe truallit.

-të dëshmojnë që janë ne proces legalizimi

Format e ndërhyrjeve që mund të financohen nëpërmjet fondit të vënë në dispozicion mund ë jenë sipas njërës të këtyre formave apo kombiminim e tyre.

COMMENTS

WORDPRESS: 0