Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit.

Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit.

Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit. Për këtë fond duhet të

“Një shok për kokë”, marshim sensibilizues për fëmijët me sindromën DOWN
Përmbarimi/ Sekuestro ndihmës ekonomike. Organizata është e paligjshme.
Të jesh i papunë apo të punosh për tu shfrytëzuar?

Një fond prej 250milion lekësh është planifikuarpër tiu shpërndarë bashkive me qëllim zbutjen e problematikës së strehimit.

Për këtë fond duhet të konkurojnë me propozime konkrete që kan si qëllim vlerësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të varfra dhe pa përkrahje .

Udhëzimi i Ministrisë së Financave parashikon që për vleresimin e propozimeve të bashkive të ngrihet nje komision i posaçëm.

Sipas këtij udhëzimi të firmosur nga ministri Arben Ahmetaj , i planifikuar në zërin e investimit  për programin buxhetor të strehimit të përdoret për të mbështetur realizimi e projekteve të

kushteve të banimit të komuniteteve të varfra dhe pa përkrahje pas projekt propozimeve të qeverisjes vendore .

Komunitet , kategoritë e familjeve që do të trajtohen me përparësi janë :

– familjet e komunitetit Rom,

– familje të komunitetit Egjiptian,

-familje të zonave rurale,

-të moshuar pa përkrahje,

-familje me më shumë se 4 fëmijë,

-familje 1 prindërore që kanë në ngarkim fëmijë.

Njesitë e vetqeverisjes vendore duhet të sigurohen që familjet përfituese të granteve të vogla të plotësojnë njërin nga kushtet si mëposhtë:

– Të jenë pronarë të objektit dhe truallit.

-të dëshmojnë që janë ne proces legalizimi

Format e ndërhyrjeve që mund të financohen nëpërmjet fondit të vënë në dispozicion mund ë jenë sipas njërës të këtyre formave apo kombiminim e tyre.

COMMENTS

WORDPRESS: 0