Familjet në nevojë bombardojnë portalin shqiperiaqeduam.al.

Familjet në nevojë bombardojnë portalin shqiperiaqeduam.al.

Dhjetra familje në nevojë në disa qytete të Shqipërisë kanë dërguar ankesa të shumta tek portali i Bashkëqeverisjes “Shqipëriaqëduam.al  pasi në v

Kur humbja e jetës së njeriut trajtohet me dy standarte
Studimi i KE: Shqiptarët, më të frikësuarit në Europë se mund të humbasin vendin e punës
‘Shteti kundër pakicës’: si po sorollaten romët e Selitës për legalizimin e shtëpive

Fotografuar nga Brejdon Xhavara

Dhjetra familje në nevojë në disa qytete të Shqipërisë kanë dërguar ankesa të shumta tek portali i Bashkëqeverisjes “Shqipëriaqëduam.al  pasi në vitin 2015 Qeveria Shqiptare miratoi ligjin nr 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i cili në nënin 95 flet për klientët ose familje në nëvojë të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë detyrimet mujore të energjisë elektrike, të këtë një subvencionin nga Qeveria në mënyrë që këta familje të përfitojnë minimunin e ndriçimin në banesat e tyre, por kanë kaluar 3 vite që ky nen nuk miratohet nga Qeveria Shqiptare.

Të dhënat e marra nga aktivistët rezultojnë se aktualisht janë dërguar 100 ankesa me të njëjtin mesazh ku kërkojnë të miratohet vendimi nga  Këshilli i Ministrave për zbatimin e nenit 95.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0