A e dini cilat janë të drejtat e tua…

A e dini cilat janë të drejtat e tua…

Konventa Europiane e të drejtave të njeriut... Neni 1 - Detyrim për te respektuar të drejtat e njeriut. Neni 2- E drejta për jetën. Neni 3- 

Bakteri E. Coli, cilat janë simptomat e një infeksioni …
Shumë pak pemë për banorë, Shqipëria rekord negativ
Produktet shqiptare në vend të atyre serbe në Kosovë

Konventa Europiane e të drejtave të njeriut…

Neni 1 – Detyrim për te respektuar të drejtat e njeriut.

Neni 2- E drejta për jetën.

Neni 3-  Ndalimi i torturës.

Neni 4- Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar.

Neni 5- E drejta për liri dhe siguri.

Neni 6- E drejta për një proces të rregullt.

Neni 7- Nuk ka dënim pa ligj.

Neni 8- E drejta për respektimn e jetës private dhe familjare.

Neni 9- Liria e mendimit , e ndërgjegjes dhe e fesë.

Neni 10- Liria e shprehjes.

Neni 11- Liria e tubimit dhe e organizimit.

Neni 12- E drejta për tu martuar.

Neni 13- E drejta për zgjidhje efektive.

Neni 14- Ndalimii diskriminimit.

PROTOKOLLI 1

1- Mrojtja e pronës.

2- E drejta për arsim.

3-E drejta për zgjidhje të lira.

PROTOKOLLI 4

1- Ndalimii burgimi për borxhe.

2- Liria e levizjes.

3- Ndalimi i debimit të shtetasve

4- Ndalimi i dëbimit kolektiv të të huajve.

PROTOKOLLI 12

1- Ndalimi i përgjithshëm i diskriminimit.

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0